De werkplaats in de praktijk


Naast de zo belangrijke ervaring uit de afgelopen eeuwen en de eigen vakkennis probeer ik, waar dat zinvol is, de mogelijkheden van de moderne techniek te benutten.

Zo vormen bijvoorbeeld geluidsopnamen van nog niet afgebouwde en afgewerkte instrumenten een welkome ondersteuning van het niet altijd op gelijke wijze functionerende menselijke gehoor. Immers: in de herinnering wordt alles mooier, en een “slechte dag” of een lichte verkoudheid hebben ook invloed op het gehoor. Met technisch hoogwaardige geluidsopnamen kunnen dit soort invloeden verminderd worden.

Ook met de computer is een en ander te ondersteunen. Daarmee is het zelfs mogelijk klanken zichtbaar te maken. En wat men ziet is gemakkelijk te vergelijken.

Toch mag men niet ontkennen dat technische apparaten altijd slechts hulpmiddelen zijn. Geen enkel apparaat gaat boven beroepservaring en een sterk ontwikkeld gevoel voor het soort hout en de daaruit voortkomende klankmogelijkheden.

werkstatt.jpg (24436 Byte)
duitse versie

home
werkplaats natuur
werkplaats biografie
familietraditie
voorbeelden
praktijk
reparatiepraktijk